Công trình / Nhà ở dân dụng

428829

Công trình nhà ở dân dụng Bồ Đề - Gia Lâm

Công trình được thiết kế - thi công tại Bồ Đề - Gia Lâm Chủ đầu tư: Mr Nam