Công trình / Biệt thự

 • Biệt thự đường Tân Khai_4

  Biệt thự đường Tân Khai_4

 • Biệt thự đường Tân Khai_3

  Biệt thự đường Tân Khai_3

 • Biệt thự đường Tân Khai_2

  Biệt thự đường Tân Khai_2

 • Biệt thự đường Tân Khai_1

  Biệt thự đường Tân Khai_1

Next
 • Biệt thự đường Tân Khai_4
 • Biệt thự đường Tân Khai_3
 • Biệt thự đường Tân Khai_2
 • Biệt thự đường Tân Khai_1
Previous

Biệt thự đường Tân Khai

Địa chỉ: 124/15 Tân khai, P.4 Quận 11
Nhà thầu: Công ty TNHH Xây Dựng An Phước
Công việc: Thiết kế và thi công Biệt thự.