Công trình / Biệt thự

 • Biệt thự đường số 8 khu DC Tên Lửa_5

  Biệt thự đường số 8 khu DC Tên Lửa_5

 • Biệt thự đường số 8 khu DC Tên Lửa_4

  Biệt thự đường số 8 khu DC Tên Lửa_4

 • Biệt thự đường số 8 khu DC Tên Lửa_3

  Biệt thự đường số 8 khu DC Tên Lửa_3

 • Biệt thự đường số 8 khu DC Tên Lửa_2

  Biệt thự đường số 8 khu DC Tên Lửa_2

 • Biệt thự đường số 8 khu DC Tên Lửa_1

  Biệt thự đường số 8 khu DC Tên Lửa_1

Next
 • Biệt thự đường số 8 khu DC Tên Lửa_5
 • Biệt thự đường số 8 khu DC Tên Lửa_4
 • Biệt thự đường số 8 khu DC Tên Lửa_3
 • Biệt thự đường số 8 khu DC Tên Lửa_2
 • Biệt thự đường số 8 khu DC Tên Lửa_1
Previous

Biệt thự đường số 8

Địa chỉ: 46 đường số 8 Khu dân cư Tên Lửa
Chủ thầu: Công ty TNHH Xây Dựng Ân Phước
Công việc: Thiết kế và thi công biệt thự