Công trình / Biệt thự

 • Biệt thự đường Phan Anh, P.Tân Thới Hòa, Q. Tân P_4

  Biệt thự đường Phan Anh, P.Tân Thới Hòa, Q. Tân P_4

 • Biệt thự đường Phan Anh, P.Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú_3

  Biệt thự đường Phan Anh, P.Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú_3

 • Biệt thự đường Phan Anh, P.Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú_2

  Biệt thự đường Phan Anh, P.Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú_2

 • Biệt thự đường Phan Anh, P.Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú_1

  Biệt thự đường Phan Anh, P.Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú_1

Next
 • Biệt thự đường Phan Anh, P.Tân Thới Hòa, Q. Tân P_4
 • Biệt thự đường Phan Anh, P.Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú_3
 • Biệt thự đường Phan Anh, P.Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú_2
 • Biệt thự đường Phan Anh, P.Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú_1
Previous

Biệt thự đường Phan Anh

Địa chỉ: Số 158/C37 Đường Phan Anh, P . Tân thới Hòa Q. Tân Phú
Nhà thầu: Công ty TNHH Xây Dựng Ân Phước
Công việc: Thiết kế và thi công biệt thự.