Công trình / Biệt thự

 • Biệt thự đường Ông Ích Khiêm_4

  Biệt thự đường Ông Ích Khiêm_4

 • Biệt thự đường Ông Ích Khiêm_3

  Biệt thự đường Ông Ích Khiêm_3

 • Biệt thự đường Ông Ích Khiêm_2

  Biệt thự đường Ông Ích Khiêm_2

 • Biệt thự đường Ông Ích Khiêm_1

  Biệt thự đường Ông Ích Khiêm_1

Next
 • Biệt thự đường Ông Ích Khiêm_4
 • Biệt thự đường Ông Ích Khiêm_3
 • Biệt thự đường Ông Ích Khiêm_2
 • Biệt thự đường Ông Ích Khiêm_1
Previous

Biệt thự đường Ông Ích Khiêm

Địa chỉ: Số 51/3 Ông Ích Khiêm p.10 Q.11
Nhà thầu: Công ty TNHH Xây Dựng Ân Phước
Công việc: Thiết kế và thi công biệt thự.